Cliënt ervaring Coaching

Het kwartje viel

Ik werk op een adviesbureau en kreeg een leidinggevende functie aangeboden. Al snel bleek dat het leidinggeven aan je collega’s iets anders is dan een werkoverleg waarbij iedereen even veel verantwoordelijkheid draagt.
Het lukt mij niet om die omslag zelfstandig, zonder hulp te maken. Derk spiegelde mijn handelen en stelde vele ‘aannames’ die ik inbracht, aan de kaak.
Uiteindelijk viel het kwartje en besefte ik dat ik door ‘op te treden’, een betere ‘leider’ was dan dat ik vond dat iedereen evenveel had in te brengen.

Jan, Projectleider

Rake oefeningen

Ik voelde me het eerste jaar niet thuis op mijn theateropleiding. Alle docenten zagen toekomst in mij. En prezen mijn talent. Het theater maken, het optreden is echt mijn ding, maar nu ik na jaren was toegelaten, wist ik het niet meer. Door Derk zijn inbreng en energetische oefeningen, kon ik voelen dat ik wel op mijn plaats was. Ik durfde er niet aan toe te geven, uit angst dat ik zou teleurstellen. Dank aan Derk voor zijn support, rake oefeningen en vooral zijn stiltes…

Jeanine, Student theater