EFT inzetten

Waar kun je EFT voor inzetten?

Mijn opvatting is, dat vrijwel iedereen een klacht of probleem heeft. Klein of groot. In mijn EFT-praktijk kom ben ik verschillende problemen en klachten tegen. veelal gaat dat over:

(familie-)relaties, dwangmatig behoeften (eten, drank, sex)
en dwingende overtuigingen (bijvoorbeeld ‘ik ben niet goed genoeg’).

Voor een meer volledig beeld waarbij EFT hulp kan zijn volgt nu een rijtje:

• Dwangmatig roken, drinken, drugsgebruik, computerspellen, etc.
• Angst voor oordeel van anderen
• Je uitspreken in groepen, voor de klas of groep spreken,
• Groot verdriet
• Hopeloze situatie
• Seksueel misbruik
• Jeugdtrauma
• Onzekerheid
• Voldoen aan de verwachting
• Conflictsituatie met ouders
• Verlegenheid
• Depressieve gevoelens
• Over-verantwoordelijkheid
• Overwerkt zijn
• ADHD / ADD
• Dwingende overtuiging
• Fysieke klachten (bekken, schouder, rug)
• Fysieke klachten die medisch niet verklaarbaar zijn (somatische klachten)

Omdat de kern van deze methode gaat over het neutraliseren van ongewenste negatieve emoties, kun je zeggen dat EFT effectief kan zijn voor elk probleem dat met spanning of stress te maken heeft. In mijn werk met EFT maak ik onderscheid in een paar benaderingswijze;

  • EFT voor situaties (herinneringen of ervaringen),
    EFT voor emoties,
    EFT voor fysiek klachten,
    EFT voor beperkende overtuigingen.

Hierbij moet je denken aan ervaringen die je hebt gehad die jou een zodanig negatief gevoel hebben gegeven, dat je daar nu nog steeds last van hebt. Het kan zijn dat je door die ervaring nog steeds soortgelijke ervaringen ‘aantrekt’ waardoor het lijkt dat je specifieke ervaring een levensthema is geworden.
Voorbeelden van dergelijke toepassingen kunnen zijn: verlies van een kind, verlies van een dierbare, misbruik maar ook pesten op school, problemen in de relatie met ouders en /of andere familieleden, relatieproblemen,
conflictsituaties (werk, buren), inbraak, enz.

EFT voor emoties
Als we last hebben van onze negatieve emoties hebben deze meestal te maken met angst, verdriet, boosheid of agressie. Het regelmatig ervaren van een of meerdere van deze emoties kan het plezier in ons leven aardig belemmeren. Denk aan, de angst om ‘nee’ zeggen, Angst voor oordeel van anderen, Angst om fouten te maken, podiumangst of angst voor spreken in het openbaar, hoogtevrees. Maar ook boosheid of woede kan door herhalende ervaringen zo aangewakkerd zijn, dat je bij het minste of geringste getriggerd wordt. Vaak is de boosheid zo sterk dat we niet meer kunnen voelen dat verdriet ten grondslag ligt aan onze woede. Verdriet om verlies, om wat niet is gegaan in je leven zoals je het wilde. Schuld en schaamte zijn twee emoties die ook een zeer negatief effect kunnen hebben op ons. Deze emoties kunnen het uitgangspunt zijn voor verder onderzoek met behulp van EFT. We halen natuurlijk deze emoties niet weg uit ons systeem, we gaan op zoek naar waar deze emoties aan gekoppeld zijn: aan ervaringen, overtuigingen en fysieke klachten.
Negatieve emoties zijn een bestanddeel van ons palet als mens. Ze zijn een van onze ‘raadgevers’. In die zin zijn ze gezond, normaal en vaak effectief. Daar waar negatieve emoties ons welzijn belemmeren, kunnen we EFT inzetten.

EFT voor fysieke klachten
Heel vaak kwakkelen we wat af en sommige klachten gaan niet over. Fysieke klachten waarvan dokters bij nader onderzoek niets kunnen vinden of de behandeling staken. Het merendeel van onze fysieke klachten is stress gerelateerd. Een heersende optiek is, dat een fysieke klacht een uiting is van een innerlijk conflict. Je lichaam geeft aan dat er iets uit balans is waardoor het niet goed meer kan functioneren. De communicatie tussen ons fysieke, mentale en emotionele lichaam is nog steeds een mysterieus gegeven, maar iedereen gaat er vanuit dat stress fysieke klachten veroorzaakt. Door het lichaam te benaderen via het signaal dat het afgeeft, komen we vaak bij ervaringen die ten grondslag liggen aan de fysieke klacht. En ook: wanneer je niet over je stressvolle ervaring kunt of wilt praten, is een fysieke benadering ook prettig.
Hoewel cliënten hun fysieke klachten kunnen minimaliseren met EFT, is EFT beslist GEEN geneesmiddel. De reden dat klachten verminderen komt doordat het lichaam stressvrij wordt en daardoor in betere conditie wordt gebracht. Het gerelateerde emotionele conflict wordt opgelost, waardoor het lichaam de klacht kan genezen. EFT is geen medicijn op zich. Met fysieke klachten dien je altijd je arts te raadplegen en diens advies op te volgen.
EFT kan een ondersteuning bieden aan stressvolle situaties die gepaard gaan met een ziekte. Denk daarbij aan spanning voor een onderzoek of het verdriet om een slechte uitslag.

EFT voor beperkende overtuigingen
Wat we geloven wordt waar voor ons. En wat we allemaal geloven zijn we soms niet eens bewust van. Veel van onze overtuigingen hebben we aangenomen van autoriteiten uit onze jeugd. Onze ouders, leraren. Als we klein zijn kunnen sommige gedachten ons beschermen, maar wanneer we volwassen zijn kan eenzelfde gedachte ons beperken.
‘Het leven is hordes nemen’, ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’.
Toen, nu & later
Het ontladen van de spanning die een dergelijke overtuiging met zich meedraagt, kan een geheel nieuwe visie op het verleden (toen), heden (nu) en onze toekomst (later) leggen. Immers, de boodschappen die wij meegekregen hebben uit onze jeugd hebben geresulteerd in stevige overtuigingen:
‘Niemand zit op mij te wachten’ , ‘wat stel ik nu helemaal voor’, ‘Ik zal nooit succesvol zijn’.
Deze kernovertuigingen over wie we zijn (of wie we denken dat we zijn), vormen de basis van problemen met een laag zelfbeeld, onzekerheid en gebrek aan zelfwaardering. Het geloof in deze overtuigingen geeft ons spanning en een negatief gevoel. Daarom kan EFT ook hier effect hebben. Wanneer deze overtuigingen zijn geneutraliseerd, wat betekent dat ze geen waarde meer hebben voor jou, kun je een meer positiever zelfbeeld gaan opbouwen.

EFT contra-indicatie
De bijwerkingen van EFT zijn nihil en in dit opzicht is het een veilige methode. Toch dien je rekening te houden met een aantal zaken.

Raadpleeg een arts
Heb je fysieke of psychische klachten, raadpleeg dan altijd een arts. EFT is een methode op emoties te neutraliseren. Aangezien vele klachten gekoppeld zijn aan deze emoties, kan het gevolg zijn dat de klacht verdwijnt. EFT is echter geen medicijn en kan op geen enkele wijze de behandeling van een arts of specialist vervangen!

EFT en psychische aandoeningen
Hoewel EFT in vele gevallen een effectieve methode is om klachten op te lossen, kan in sommige gevallen deze methode niet aan te raden zijn.
Wanneer je last hebt, of vermoedt dat er sprake kan zijn van een psychische stoornis zoals bijvoorbeeld borderline of schizofrenie of autisme, dan kan EFT een te indringende methode zijn. Mensen die lijden aan een psychische aandoening kunnen moeite hebben om emoties te hanteren. Het effect in dergelijke situaties kan zijn dat het EFT proces zulke heftige emoties oproept, dat het niet prettig is voor de cliënt.
Mijn advies zou zijn om je arts of psychiater te consulteren of EFT in jouw geval aan te raden is.

EFT en zwangerschap
Ben je zwanger dan kun je EFT gebruiken bijvoorbeeld voor al je fysieke ongemakken; maagzuur, misselijkheid, rugpijn etc. Recentelijk onderzoek heeft gewezen op het feit dat het ervaren van heftige emoties van de moeder tijdens zwangerschap, een effect kan hebben op de foetus. Om die reden zou ik adviseren om het werken aan persoonlijke emotionele vraagstukken, uit te stellen tot na je zwangerschap.

Contactinformatie

Bron
Yvonne Toeset (Eqlibre)
Alle meningen, voorbeelden en citaten komen voort uit mijn persoonlijke ervaring met EFT en uit mijn praktijkervaring als EFT Practitioner.